Miri Jun

Fukuoka, Japan

Jan 23, 2018 ~ Jan 26, 2018

Fukuoka

Japan

Jan 23, 2018 ~ Jan 26, 2018

# Câu chuyện của Miri Jun

(Được dịch) Tôi đang tìm một người nào đó đi cùng tôi lần đầu tiên một mình.

(Nguyên bản) 혼자여행은 처음이라 동행할 분 찾아요~

+8

Tham gia Trò chuyện

1

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share