Mihwa Nam

Luang Prabang, Laos

Jan 10, 2018 ~ Sep 1, 2018

Luang Prabang

Laos

Jan 10, 2018 ~ Sep 1, 2018

..

(Được dịch) Hai năm trước, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chuyến đi, tôi đã đi du lịch chống lại Lào. Đã hơn một năm kể từ khi tôi định cư tại Luang Prabang. Tôi đang thiết kế thủ công Lào và sống ở Lào Salam. Nghỉ ngơi trong khu vườn rộng rãi của chúng tôi, chia sẻ thông tin du lịch của bạn! :)

(Nguyên bản) 2년전, 설레여행을 처음 접했을땐 라오스에 반해 여행 중이었네요. 어느덧 루앙프라방에 정착한지 일년이 넘었습니다. 라오스 수공예품을 디자인하고, 라오스 살람들을 만나며 살고있어요. 저희 작업실 넓은 가든에서 쉬고, 여행 정보 나누어 가세요! :)

+1

Tham gia Trò chuyện

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share