Kathy Coremans

Phuket, Thailand

Mar 5, 2018 ~ Jun 12, 2018

Phuket

Thailand

Mar 5, 2018 ~ Jun 12, 2018

..

(Được dịch) Chào ! Tôi đang tìm kiếm một ai đó đi du lịch cùng nhau (một vài tháng nếu chúng tôi thực sự đi cùng) không có kế hoạch, chỉ cần đi một số nơi ở châu Á :)

(Nguyên bản) Hi ! I'm looking for someone who's into travelling together (for a few months if we really get along) no plan, just go some places in Asia :)

+18

Tham gia Trò chuyện

2

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share