Hyemin Kim

San Francisco, USA

Dec 21, 2017 ~ Dec 27, 2017

San Francisco

USA

Dec 21, 2017 ~ Dec 27, 2017

# Câu chuyện của Hyemin Kim

(Được dịch) Một bó gạo, một đêm xem phim

(Nguyên bản) 함께 나누는 밥한끼, 영화같은 야경

Tham gia Trò chuyện

# Câu chuyện của Hyemin Kim

(Được dịch) 12/23 Có một con đường để đi với tour du lịch của Yosemite? Tôi sẽ lấy một gói tour du lịch

(Nguyên bản) 12/23 요세미티 투어 같이가실분 있을가요? ✋️ 투어패키지고 가려합니다

Tham gia Trò chuyện

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share