Nayun Lee

Da Nang, Vietnam

Jan 10, 2018 ~ Jan 11, 2018

Da Nang

Vietnam

Jan 10, 2018 ~ Jan 11, 2018

# 1

(Được dịch) 2C chị đi du lịch

(Nguyên bản) 2C자매 여행기

1

# 2

(Được dịch) Xe buýt tham quan thành phố Tầng 2

(Nguyên bản) 시티투어버스 2층 전세낸 줄 ㅋㅋㅋ

1

# 3

(Được dịch) Tôi sẽ nhìn thấy bạn loitering quanh khu phố của bạn.

(Nguyên bản) 동네 어슬렁 거리다 해지는거 보러가요

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share