Harley Yoon

Seoul, Korea

Nov 10, 2017 ~ Nov 18, 2017

Seoul

Korea

Nov 10, 2017 ~ Nov 18, 2017

# Câu chuyện của Harley Yoon

(Được dịch) Hi Tôi là cô gái Hàn Quốc muốn gặp thêm bạn bè và du khách quốc tế! vui khi được gặp bạn

(Nguyên bản) Hi I'm korean girl wanna meet more friends and travelers international! happy to meet you

Tham gia Trò chuyện

6

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share