Sorim Kim

Jeju Island, Korea

Jan 21, 2018 ~ Jan 26, 2018

Jeju Island

Korea

Jan 21, 2018 ~ Jan 26, 2018

# Câu chuyện của Sorim Kim

(Được dịch) Sinh nhật năm nay cũng ở đảo Jeju!

(Nguyên bản) 올해 생일도 제주도에서!

Tham gia Trò chuyện

1

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share