Thu Van Dao

Kaohsiung, Taiwan

Mar 3, 2017 ~ Mar 4, 2017

Kaohsiung

Taiwan

Mar 3, 2017 ~ Mar 4, 2017

# 1

(Được dịch) chợ đêm Liuhe ở Kaohsiung

(Nguyên bản) Liuhe night market in Kaohsiung

1

# 2

(Được dịch) Formosa Boulevard MRT

(Nguyên bản) MRT Formosa Boulevard

# 3

Xuân Thu Các!

# 4

(Được dịch) Hoàng hôn ở Kaohsiung

(Nguyên bản) Sunset in Kaohsiung

# 5

(Được dịch) Wendong st, Fengshan, TP Cao Hùng :)

(Nguyên bản) Wendong st, Fengshan dist, Kaohsiung city :)

# 6

(Được dịch) thời gian tốt đẹp ở Cao Hùng

(Nguyên bản) Good times in Kaohsiung

# 7

(Được dịch) Hòa bình!

(Nguyên bản) Peace!

# 8

(Được dịch) Đội tuyển của tôi ở Kaohsiung ✌

(Nguyên bản) My team in Kaohsiung ✌

Share this trip with friends whom I want to travel with!

Share