Chọn ngày Du lịch

Areum Yang

Cebu, Philippines

Dec 23, 2013 ~ Dec 27, 2013

1

#1

(Được dịch) Shangri-La Resort Beach

(Nguyên bản) 샹그릴라 리조트 비치

4

Areum Yang

Venice, Italy

Jun 24, 2015 ~ Jun 26, 2015

1

#1

(Được dịch) Venice noseom bridle

(Nguyên bản) 베네치아 부라노섬

3

김하나

Fukuoka, Japan

Aug 17, 2016 ~ Aug 20, 2016

1

#1

(Được dịch) Chuyến đi nước ngoài đầu tiên với nhau để gan

(Nguyên bản) 다모여서 처음으로간 해외여행

5

Areum Yang

Amsterdam, Netherlands

Jun 9, 2015 ~ Jun 12, 2015

2

#1

(Được dịch) Amsterdam quá trình kính khu phố kanseu

(Nguyên bản) 암스테르담 근교 잔세스칸스

2

Tammy Kang

Kota Kinabalu, Malaysia

Aug 12, 2017 ~ Aug 16, 2017

9

#1

(Được dịch) Thậm chí chỉ cần nhìn vào một mảnh baraman hoàn thiện tốt tikseom bãi biển.

(Nguyên bản) 그냥 누워서 바라만 보고 있어도 좋았던 마무틱섬의 해변.

Ruri Lee

Hong Kong, Hong Kong

Aug 20, 2017 ~ Aug 23, 2017

1

#1

(Được dịch) Hồng Kông đầu tiên. Nóng. Nhưng cảm giác tốt nhất.

(Nguyên bản) 첫 홍콩. 덥다. 그래도 기분 최고.

Tham gia Trò chuyện

4

Adel Salvet

Kuala Lumpur, Malaysia

Aug 14, 2016 ~ Aug 21, 2016

1

#1

(Được dịch) Chuyến đi tốt 😛

(Nguyên bản) Good trip 😛

1

김가을

Osaka, Japan

Aug 29, 2017 ~ Sep 1, 2017

1

# Câu chuyện của 김가을

(Được dịch) Các kế hoạch du lịch riêng của Osaka - từ 29 tháng tám - 1 Tháng Chín.

(Nguyên bản) 8월 29일부터 9월1일까지 오사카 혼자 여행계획중이에요~.

Tham gia Trò chuyện

강민주

Hoi An, Vietnam

Aug 15, 2017 ~ Aug 17, 2017

2

#1

(Được dịch) Holly mình cuối cùng không cuốn sách dường như tin vào tai của chúng tôi đã hơi chán với tôi ở Hội An và Đà Nẵng nhân cơ hội này để đi du lịch ^^ Tôi nghĩ rằng tất cả bạn cần là một chuyến du lịch miễn phí inahut Yên Hà! Tại sao Old Town cưới ảnh chụp hai người trong dì của tôi rất đẹp trong cái nhìn như .. cười khuôn mặt là quá rộng để có vẻ hạnh phúc, heh ... (Xin lỗi Voyeur) trong câu chuyện Post # Milne jureureuk

(Nguyên bản) 혼자 여행하는 나에게 다소 심심했던 호이안과 다낭 이번 기회로 남의말을 홀리듯믿고 예약하지말기^^ 모든 자유여행엔 인아웃만 있으면 된다고 생각한다하하! 올드타운에서 웨딩사진찍는 두사람의 이모습이 왜이렇게 아름다워보일까.. 활짝 웃고있는 표정이 너무나도 행복해보였기에 ㅎ...(도촬미안해요) #밀린이야기 주르륵올리기

2

전혜빈

Guam, USA

Aug 18, 2017 ~ Aug 22, 2017

10

# 1

(Được dịch) Deoni nhạt dần yên vào sáng sớm vì vậy tôi rất vui vì thời tiết rõ ràng hơn một chút _17.8.19

(Nguyên bản) 이른아침엔 흐리더니 날씨가 조금 맑아져서 다행이다 _17.8.19

1