Chọn ngày Du lịch

여지원

Hong Kong, Hong Kong

Jul 20, 2016 ~ Jul 23, 2016

8

# Câu chuyện của 여지원

(Được dịch) Ở Hồng Kông, bức tranh tường rất đẹp.

(Nguyên bản) 홍콩은 가는 거리마다 벽화가 너무 예뻤다.

5

여지원

Naivasha, Kenya

Jul 17, 2017 ~ Jul 17, 2017

8

# Câu chuyện của 여지원

#1

(Được dịch) 🇰🇪 Đảo Crescent 🇰🇪 Đi bộ safari

(Nguyên bản) 🇰🇪 Crescent Island 🇰🇪 Walking safari🏃🏻‍♀️

2

여지원

Naivasha, Kenya

Nov 9, 2017 ~ Nov 9, 2017

7

# Câu chuyện của 여지원

(Được dịch) Bối cảnh của bộ phim "Lion King"

(Nguyên bản) 영화 '라이온 킹'의 배경인 헬스게이트

1

여지원

Mombasa, Kenya

Jul 27, 2017 ~ Jul 30, 2017

9

# Câu chuyện của 여지원

(Được dịch) 러 Đi làm mát bằng tuyết

(Nguyên bản) ⛵️스노우쿨링 하러🐠

1

여지원

Danyang, Korea

Aug 24, 2015 ~ Aug 25, 2015

3

# Câu chuyện của 여지원

(Được dịch) Cuộc sống bắn ở phía trước của siêu thị ✌🏻

(Nguyên bản) 슈퍼마켓 앞에서 건진 인생샷 ✌🏻

여지원

Naivasha, Kenya

Nov 9, 2017 ~ Nov 9, 2017

7

# Câu chuyện của 여지원

(Được dịch) Thiên nhiên rất đẹp, tuyệt vời, có hồn

(Nguyên bản) 자연이 너무 아름다워서, 웅장해서, 넋을 놓고 바라 보았던

2

유봄

Bangkok, Thailand

Dec 14, 2017 ~ Jan 5, 2018

2

# Câu chuyện của 유봄

(Được dịch) Tôi đến Bangkok để đi du lịch nhiều và tôi không nghĩ người Hàn Quốc là người Hàn Quốc ... ㅎ ㅎ ㅎ

(Nguyên bản) 방콕에 여행왔어요 많이 타서 다들 한국사람 아닌것같다고...ㅎㅎㅎㅎ 방콕 좋아♡♡

Tham gia Trò chuyện

3

Kayoung Kim

Tokyo, Japan

Aug 11, 2017 ~ Aug 16, 2017

13

# Câu chuyện của Kayoung Kim

#1

(Được dịch) Tôi đeo một cái Yukata.

(Nguyên bản) I worn a Yukata.

김보슬

Sapporo, Japan

Dec 10, 2017 ~ Dec 15, 2017

2

# Câu chuyện của 김보슬

#1

(Được dịch) Chim cánh cụt đã bắt đầu đi bộ của họ tại vườn thú Asahiyama hôm nay! 1 lúc 11 giờ và 2 giờ lúc 1 giờ 2 giờ! (Người ta nói rằng ngày chỉ là 11 giờ :)

(Nguyên bản) 아사히야마동물원에서 오늘부터 펭귄들의 산책이 시작됬습니다! 11시에 1번 2:30분에 1번 총 2번진행된다구 합니다!! (11시에만 진행되는 날두 있다고 합니다 :)

유봄

Bangkok, Thailand

Dec 14, 2017 ~ Jan 5, 2018

2

# Câu chuyện của 유봄

(Được dịch) Tôi sẽ ở Bangkok vào ngày 5 tháng 1. Tôi đang tìm kiếm bạn bè để ăn và mua sắm!

(Nguyên bản) 1월 5일까지 방콕에 있을 예정이에요 같이 밥먹고 쇼핑할 친구를 찾아요!

Tham gia Trò chuyện

1

tải về ứng dụng