Chọn ngày Du lịch
Tốt

류주현

Prague, Czech Republic

Aug 4, 2016 ~ Aug 9, 2016

1

# 1

(Được dịch) Điểm cuối cùng của châu Âu, Prague, Cộng hòa Séc

(Nguyên bản) 유럽의 마지막점 프라하 체코

6

Taejin Seo

Cappadocia, Turkey

May 16, 2014 ~ May 24, 2014

3

# 2

(Được dịch) Met ở Antalya, Cappadocia Lee Dongjung từ một trong những cái nhìn, một hố khổng lồ gây ra bởi trận động đất :)

(Nguyên bản) 카파도키아에서 안탈리아 이동중에 만난 오브룩한, 지진으로 생긴 거대한 싱크홀:)

김미경

Paris, France

Jun 23, 2017 ~ Jul 7, 2017

3

# 2

(Được dịch) Nhận được nhiều hơn vui mừng rằng bạn đang ở đây tôi nghĩ rằng Paris

(Nguyên bản) 오긴 왔구나 생각보다 설레이는 파리

2

아랑

Sapporo, Japan

Jun 24, 2017 ~ Jun 27, 2017

4

# 4

(Được dịch) Đâu này đến được mong đợi nhất trong mưa! Cameron đang loạng choạng hoa oải hương Furano là bởi không ahswiwot tim đầy đóng chai Dunn

(Nguyên bản) 비에이에 와서 가장 기대했던 곳! 캬 어마어마하다 후라노라벤더가 별로 없어서 아쉬웠던 마음을 꾹꾹 채워주었다

1

김혜진

Hong Kong, Hong Kong

Mar 17, 2017 ~ Mar 20, 2017

3

# 1

(Được dịch) Hai phút mỗi bên, nó có thể đường may phút 🤢

(Nguyên bản) 양옆 두 분, 다 모르는 분이심🤢

1

Jurim Lee

Mui Ne, Vietnam

Mar 16, 2017 ~ Mar 18, 2017

2

# 1

(Được dịch) Tại Mũi suốt 2 ngày 10 mandong đang đi trên một chiếc xe máy để cung cấp cho một để chụp ảnh ở những nơi không được đánh dấu đúng trong đường Google Maps yo blah ㅋㅋㅋ du khách khác, những người ca ngợi Trắng saendyun chúng tôi sẽ không chỉ thấy saendyun đỏ while've thăm! tour du lịch Việt Nam sẽ đi xa hơn một lần trong mùa đông này ㅎㅎ

(Nguyên bản) 무이네에서는 10만동으로 2일 내내 오토바이를 타고 여행했어요 구글 지도에도 장소가 제대로 표기되지않는 거리에서 사진 하나 찍어주고요ㅋㅋㅋㅋ 다른 여행자들이 극찬하던 화이트샌듄은 못가보고 레드샌듄만 잠시 다녀왔던!! 베트남 여행은 올해 겨울에 한번 더 갑니다ㅎㅎ

2

Justin Bae

Busan, Korea

Jun 24, 2017 ~ Jun 25, 2017

12

# 12

(Được dịch) Haeundae Mipo Dock

(Nguyên bản) 해운대 미포 선착장

김혜정

Vienna, Austria

Jun 13, 2017 ~ Jun 15, 2017

5

# 1

왕궁정원🌿

김혜진

Jeju Island, Korea

Jun 17, 2017 ~ Jun 19, 2017

5

# 3

(Được dịch) Tâm trí gettin 🌿

(Nguyên bản) 마음이 뻥🌿

Han Joo Song

Venice, Italy

Jun 15, 2017 ~ Jun 17, 2017

3

# 3

(Được dịch) Venice cũng là đêm yeotne ... được always've ở lại Venice chỉ chuyến đi trong ngày ... Tôi chưa bao giờ nghĩ đêm nay ở Venice, lành mạnh, đẹp ... để ăn mừng đêm đầu tiên của răng baene ^^

(Nguyên bản) 베니스는 역시 밤이였네... 늘 당일치기로만 다녀간 베네치아였는데... 베네치아에서의 밤이 이렇게 아름다울 줄이야... 처음으로 맞이하는 배네치아의 밤^^

tải về ứng dụng