Kateřina Káňová

Bali, Indonesia

Feb 28, 2018 ~ Mar 1, 2018

Bali

Indonesia

D - 73

Feb 28, 2018 ~ Mar 1, 2018

1

1

17

Kateřina Káňová

Rotterdam, Netherlands

Jun 4, 2017 ~ Mar 6, 2018

Rotterdam

Netherlands

D + 196

Jun 4, 2017 ~ Mar 6, 2018

1

1

7

Kateřina Káňová

Prague, Czech Republic

Oct 1, 2016 ~ May 28, 2017

Prague

Czech Republic

D + 442

Oct 1, 2016 ~ May 28, 2017

7

7

347

Kateřina Káňová

Zaanse Schans, Netherlands

Jul 1, 2016 ~ Aug 30, 2016

Zaanse Schans

Netherlands

D + 534

Jul 1, 2016 ~ Aug 30, 2016

0

1

4

Kateřina Káňová

Vatican, Vatican

Sep 13, 2015 ~ Sep 20, 2015

Vatican

Vatican

D + 826

Sep 13, 2015 ~ Sep 20, 2015

0

1

1

Kateřina Káňová

Venice, Italy

Sep 12, 2015 ~ Sep 21, 2015

Venice

Italy

D + 827

Sep 12, 2015 ~ Sep 21, 2015

0

1

2

Kateřina Káňová

Florence, Italy

Sep 11, 2015 ~ Sep 20, 2015

Florence

Italy

D + 828

Sep 11, 2015 ~ Sep 20, 2015

0

1

2

Kateřina Káňová

Monaco, Monaco

Sep 9, 2015 ~ Sep 16, 2015

Monaco

Monaco

D + 830

Sep 9, 2015 ~ Sep 16, 2015

0

4

2

Kateřina Káňová

Nice, France

Sep 2, 2015 ~ Sep 9, 2015

Nice

France

D + 837

Sep 2, 2015 ~ Sep 9, 2015

0

1

1

Kateřina Káňová

Rotterdam, Netherlands

Aug 14, 2015 ~ Aug 21, 2015

Rotterdam

Netherlands

D + 856

Aug 14, 2015 ~ Aug 21, 2015

0

5

1

Kateřina Káňová

Rome, Italy

Sep 21, 2014 ~ Sep 30, 2014

Rome

Italy

D + 1183

Sep 21, 2014 ~ Sep 30, 2014

0

1

1

Kateřina Káňová

Brighton, United Kingdom

Sep 10, 2014 ~ Sep 18, 2014

Brighton

United Kingdom

D + 1194

Sep 10, 2014 ~ Sep 18, 2014

0

1

2

Kateřina Káňová

Dubrovnik, Croatia

Aug 20, 2014 ~ Aug 31, 2014

Dubrovnik

Croatia

D + 1215

Aug 20, 2014 ~ Aug 31, 2014

0

4

0

Kateřina Káňová

Vienna, Austria

Dec 17, 2013 ~ Dec 18, 2013

Vienna

Austria

D + 1461

Dec 17, 2013 ~ Dec 18, 2013

0

1

0

Kateřina Káňová

Dubrovnik, Croatia

Jul 4, 2013 ~ Jul 14, 2013

Dubrovnik

Croatia

D + 1627

Jul 4, 2013 ~ Jul 14, 2013

0

2

0

Kateřina Káňová

London, United Kingdom

Feb 12, 2013 ~ Feb 24, 2013

London

United Kingdom

D + 1769

Feb 12, 2013 ~ Feb 24, 2013

0

1

0

Kateřina Káňová

Budapest, Hungary

Dec 19, 2012 ~ Dec 22, 2012

Budapest

Hungary

D + 1824

Dec 19, 2012 ~ Dec 22, 2012

0

1

0

Kateřina Káňová

Plitvice, Croatia

Jul 30, 2012 ~ Aug 31, 2012

Plitvice

Croatia

D + 1966

Jul 30, 2012 ~ Aug 31, 2012

0

1

0

Kateřina Káňová

Helsinki, Finland

Sep 2, 2011 ~ Sep 21, 2011

Helsinki

Finland

D + 2298

Sep 2, 2011 ~ Sep 21, 2011

0

1

0

Kateřina Káňová

Krakow, Poland

Jun 23, 2011 ~ Jun 25, 2011

Krakow

Poland

D + 2369

Jun 23, 2011 ~ Jun 25, 2011

0

1

0

Kateřina Káňová

Bratislava, Slovakia

Feb 20, 2010 ~ Feb 26, 2010

Bratislava

Slovakia

D + 2857

Feb 20, 2010 ~ Feb 26, 2010

0

1

0

Tìm kiếm Serentr trên store ngay bây giờ!

Từ dịch vụ kết hợp du lịch thời gian thực với Travel Chat với du khách từ khắp nơi trên thế giới!
Tất cả những điều này chỉ có thể có trong Serentrip
Ứng dụng tốt nhất dành cho du khách! Tải về Serentrip ngay bây giờ!