Nayun Lee

Da Nang, Vietnam

Jan 10, 2018 ~ Jan 11, 2018

Da Nang

Vietnam

D + 10

Jan 10, 2018 ~ Jan 11, 2018

0

3

23

Nayun Lee

Hoi An, Vietnam

Jan 6, 2018 ~ Jan 9, 2018

Hoi An

Vietnam

D + 14

Jan 6, 2018 ~ Jan 9, 2018

0

3

0

Nayun Lee

Pocheon, Korea

Dec 24, 2017 ~ Dec 25, 2017

Pocheon

Korea

D + 27

Dec 24, 2017 ~ Dec 25, 2017

0

1

2

Nayun Lee

Sapporo, Japan

Dec 13, 2017 ~ Dec 16, 2017

Sapporo

Japan

D + 38

Dec 13, 2017 ~ Dec 16, 2017

0

6

10

Nayun Lee

Tokyo, Japan

Dec 5, 2017 ~ Dec 20, 2017

Tokyo

Japan

D + 46

Dec 5, 2017 ~ Dec 20, 2017

1

7

61

Nayun Lee

Busan, Korea

Dec 1, 2017 ~ Dec 3, 2017

Busan

Korea

D + 50

Dec 1, 2017 ~ Dec 3, 2017

0

2

0

Nayun Lee

Saipan, USA

Nov 21, 2017 ~ Nov 28, 2017

Saipan

USA

D + 60

Nov 21, 2017 ~ Nov 28, 2017

1

8

13

Nayun Lee

Luang Prabang, Laos

Nov 6, 2017 ~ Nov 11, 2017

Luang Prabang

Laos

D + 75

Nov 6, 2017 ~ Nov 11, 2017

0

7

15

Nayun Lee

Vang Vieng, Laos

Nov 3, 2017 ~ Nov 5, 2017

Vang Vieng

Laos

D + 78

Nov 3, 2017 ~ Nov 5, 2017

0

5

6

Nayun Lee

Vientiane, Laos

Nov 1, 2017 ~ Nov 3, 2017

Vientiane

Laos

D + 80

Nov 1, 2017 ~ Nov 3, 2017

1

6

7

Nayun Lee

Hong Kong, Hong Kong

Oct 13, 2017 ~ Oct 16, 2017

Hong Kong

Hong Kong

D + 99

Oct 13, 2017 ~ Oct 16, 2017

0

4

13

Nayun Lee

전국<여행자>랑, Korea

Aug 27, 2016 ~ Aug 28, 2016

전국<여행자>랑

Korea

D + 511

Aug 27, 2016 ~ Aug 28, 2016

0

1

13

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

Aug 17, 2016 ~ Sep 26, 2016

Jeju Island

Korea

D + 521

Aug 17, 2016 ~ Sep 26, 2016

1

20

63

Nayun Lee

Taebaek, Korea

Jul 29, 2016 ~ Aug 16, 2016

Taebaek

Korea

D + 540

Jul 29, 2016 ~ Aug 16, 2016

0

2

4

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

Jul 10, 2016 ~ Jul 25, 2016

Jeju Island

Korea

D + 559

Jul 10, 2016 ~ Jul 25, 2016

0

5

14

Nayun Lee

Seoul, Korea

Jul 9, 2016 ~ Jul 9, 2016

Seoul

Korea

D + 560

Jul 9, 2016 ~ Jul 9, 2016

0

3

3

Nayun Lee

Jamsil Ball Park, Korea

Jul 8, 2016 ~ Jul 8, 2016

Jamsil Ball Park

Korea

D + 561

Jul 8, 2016 ~ Jul 8, 2016

0

1

1

Nayun Lee

Busan, Korea

Jun 27, 2016 ~ Jul 3, 2016

Busan

Korea

D + 572

Jun 27, 2016 ~ Jul 3, 2016

0

2

3

Nayun Lee

Daegu, Korea

Jun 25, 2016 ~ Jun 26, 2016

Daegu

Korea

D + 574

Jun 25, 2016 ~ Jun 26, 2016

0

3

2

Nayun Lee

Jamsil Ball Park, Korea

Jun 9, 2016 ~ Jun 9, 2016

Jamsil Ball Park

Korea

D + 590

Jun 9, 2016 ~ Jun 9, 2016

0

0

0

Nayun Lee

Seoul, Korea

May 31, 2016 ~ May 31, 2016

Seoul

Korea

D + 599

May 31, 2016 ~ May 31, 2016

0

1

0

Nayun Lee

Incheon, Korea

May 28, 2016 ~ May 28, 2016

Incheon

Korea

D + 602

May 28, 2016 ~ May 28, 2016

0

1

0

Nayun Lee

Tokyo, Japan

Apr 27, 2016 ~ May 10, 2016

Tokyo

Japan

D + 633

Apr 27, 2016 ~ May 10, 2016

0

4

4

Nayun Lee

Kuala Lumpur, Malaysia

Apr 9, 2016 ~ Apr 12, 2016

Kuala Lumpur

Malaysia

D + 651

Apr 9, 2016 ~ Apr 12, 2016

0

2

1

Nayun Lee

Langkawi, Malaysia

Apr 5, 2016 ~ Apr 9, 2016

Langkawi

Malaysia

D + 655

Apr 5, 2016 ~ Apr 9, 2016

0

2

0

Nayun Lee

Cebu, Philippines

Mar 29, 2016 ~ Apr 5, 2016

Cebu

Philippines

D + 662

Mar 29, 2016 ~ Apr 5, 2016

0

1

1

Nayun Lee

Andong, Korea

Mar 26, 2016 ~ Mar 27, 2016

Andong

Korea

D + 665

Mar 26, 2016 ~ Mar 27, 2016

0

1

0

Nayun Lee

Yeosu, Korea

Feb 19, 2016 ~ Feb 20, 2016

Yeosu

Korea

D + 701

Feb 19, 2016 ~ Feb 20, 2016

0

2

0

Nayun Lee

Tongyeong, Korea

Feb 17, 2016 ~ Feb 18, 2016

Tongyeong

Korea

D + 703

Feb 17, 2016 ~ Feb 18, 2016

0

1

0

Nayun Lee

Busan, Korea

Feb 15, 2016 ~ Feb 16, 2016

Busan

Korea

D + 705

Feb 15, 2016 ~ Feb 16, 2016

0

2

0

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

Dec 29, 2015 ~ Jan 6, 2016

Jeju Island

Korea

D + 753

Dec 29, 2015 ~ Jan 6, 2016

0

3

1

Nayun Lee

Tokyo, Japan

Nov 20, 2015 ~ Nov 22, 2015

Tokyo

Japan

D + 792

Nov 20, 2015 ~ Nov 22, 2015

0

3

1

Nayun Lee

Busan, Korea

Sep 5, 2015 ~ Sep 6, 2015

Busan

Korea

D + 868

Sep 5, 2015 ~ Sep 6, 2015

0

2

0

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

Jul 10, 2015 ~ Jul 12, 2015

Jeju Island

Korea

D + 925

Jul 10, 2015 ~ Jul 12, 2015

0

1

0

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

May 15, 2015 ~ May 17, 2015

Jeju Island

Korea

D + 981

May 15, 2015 ~ May 17, 2015

0

2

0

Nayun Lee

Yangpyeong, Korea

Nov 15, 2014 ~ Nov 15, 2014

Yangpyeong

Korea

D + 1162

Nov 15, 2014 ~ Nov 15, 2014

0

1

0

Nayun Lee

Jamsil Ball Park, Korea

Nov 11, 2014 ~ Nov 11, 2014

Jamsil Ball Park

Korea

D + 1166

Nov 11, 2014 ~ Nov 11, 2014

0

2

0

Nayun Lee

Seoul Int'l Firework, Korea

Oct 4, 2014 ~ Oct 4, 2014

Seoul Int'l Firework

Korea

D + 1204

Oct 4, 2014 ~ Oct 4, 2014

0

1

0

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

Aug 29, 2014 ~ Aug 31, 2014

Jeju Island

Korea

D + 1240

Aug 29, 2014 ~ Aug 31, 2014

0

2

0

Nayun Lee

Taebaek, Korea

Jan 31, 2014 ~ Jan 31, 2014

Taebaek

Korea

D + 1450

Jan 31, 2014 ~ Jan 31, 2014

0

2

0

Nayun Lee

Jamsil Ball Park, Korea

Oct 28, 2013 ~ Oct 28, 2013

Jamsil Ball Park

Korea

D + 1545

Oct 28, 2013 ~ Oct 28, 2013

0

2

0

Nayun Lee

Osaka, Japan

Oct 19, 2013 ~ Oct 21, 2013

Osaka

Japan

D + 1554

Oct 19, 2013 ~ Oct 21, 2013

0

3

0

Nayun Lee

Samcheok, Korea

Aug 5, 2013 ~ Aug 7, 2013

Samcheok

Korea

D + 1629

Aug 5, 2013 ~ Aug 7, 2013

0

2

0

Nayun Lee

Busan, Korea

Jul 20, 2013 ~ Jul 25, 2013

Busan

Korea

D + 1645

Jul 20, 2013 ~ Jul 25, 2013

0

2

4

Nayun Lee

Haenam, Korea

Apr 13, 2013 ~ Apr 14, 2013

Haenam

Korea

D + 1743

Apr 13, 2013 ~ Apr 14, 2013

0

2

0

Nayun Lee

Busan, Korea

Dec 30, 2012 ~ Jan 1, 2013

Busan

Korea

D + 1847

Dec 30, 2012 ~ Jan 1, 2013

0

2

0

Nayun Lee

Jeonju, Korea

Dec 8, 2012 ~ Dec 9, 2012

Jeonju

Korea

D + 1869

Dec 8, 2012 ~ Dec 9, 2012

0

2

0

Nayun Lee

Jamsil Ball Park, Korea

Oct 31, 2012 ~ Nov 1, 2012

Jamsil Ball Park

Korea

D + 1907

Oct 31, 2012 ~ Nov 1, 2012

0

2

0

Nayun Lee

Busan, Korea

Aug 18, 2012 ~ Aug 19, 2012

Busan

Korea

D + 1981

Aug 18, 2012 ~ Aug 19, 2012

0

2

0

Nayun Lee

Tokyo, Japan

Aug 6, 2012 ~ Aug 10, 2012

Tokyo

Japan

D + 1993

Aug 6, 2012 ~ Aug 10, 2012

0

3

0

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

Jun 22, 2012 ~ Jun 24, 2012

Jeju Island

Korea

D + 2038

Jun 22, 2012 ~ Jun 24, 2012

0

1

0

Nayun Lee

Chuncheon, Korea

Jun 6, 2012 ~ Jun 6, 2012

Chuncheon

Korea

D + 2054

Jun 6, 2012 ~ Jun 6, 2012

0

1

0

Nayun Lee

Pyeongchang, Korea

May 26, 2012 ~ May 27, 2012

Pyeongchang

Korea

D + 2065

May 26, 2012 ~ May 27, 2012

0

0

0

Nayun Lee

Sokcho, Korea

May 18, 2012 ~ May 20, 2012

Sokcho

Korea

D + 2073

May 18, 2012 ~ May 20, 2012

0

1

1

Nayun Lee

Jeju Island, Korea

Nov 12, 2011 ~ Nov 14, 2011

Jeju Island

Korea

D + 2261

Nov 12, 2011 ~ Nov 14, 2011

0

1

0

Nayun Lee

Macau, Macau

Jul 2, 2011 ~ Jul 3, 2011

Macau

Macau

D + 2394

Jul 2, 2011 ~ Jul 3, 2011

0

2

0

Nayun Lee

Hong Kong, Hong Kong

Jun 30, 2011 ~ Jul 5, 2011

Hong Kong

Hong Kong

D + 2396

Jun 30, 2011 ~ Jul 5, 2011

0

1

0

Nayun Lee

Paris, France

Jun 25, 2011 ~ Jun 29, 2011

Paris

France

D + 2401

Jun 25, 2011 ~ Jun 29, 2011

0

2

0

Nayun Lee

Interlaken, Switzerland

Jun 21, 2011 ~ Jun 24, 2011

Interlaken

Switzerland

D + 2405

Jun 21, 2011 ~ Jun 24, 2011

0

2

0

Nayun Lee

Rome, Italy

Jun 18, 2011 ~ Jun 21, 2011

Rome

Italy

D + 2408

Jun 18, 2011 ~ Jun 21, 2011

0

2

0

Nayun Lee

Florence, Italy

Jun 17, 2011 ~ Jun 18, 2011

Florence

Italy

D + 2409

Jun 17, 2011 ~ Jun 18, 2011

0

1

0

Nayun Lee

Venice, Italy

Jun 15, 2011 ~ Jun 17, 2011

Venice

Italy

D + 2411

Jun 15, 2011 ~ Jun 17, 2011

0

2

0

Nayun Lee

Vienna, Austria

Jun 13, 2011 ~ Jun 15, 2011

Vienna

Austria

D + 2413

Jun 13, 2011 ~ Jun 15, 2011

0

1

0

Nayun Lee

Munich, Germany

Jun 12, 2011 ~ Jun 13, 2011

Munich

Germany

D + 2414

Jun 12, 2011 ~ Jun 13, 2011

0

2

1

Nayun Lee

Fussen, Germany

Jun 11, 2011 ~ Jun 11, 2011

Fussen

Germany

D + 2415

Jun 11, 2011 ~ Jun 11, 2011

0

1

1

Nayun Lee

Frankfurt, Germany

Jun 7, 2011 ~ Jun 10, 2011

Frankfurt

Germany

D + 2419

Jun 7, 2011 ~ Jun 10, 2011

0

3

0

Nayun Lee

London, United Kingdom

Jun 3, 2011 ~ Jun 6, 2011

London

United Kingdom

D + 2423

Jun 3, 2011 ~ Jun 6, 2011

0

2

0

Nayun Lee

Danyang, Korea

Jan 29, 2011 ~ Jan 30, 2011

Danyang

Korea

D + 2548

Jan 29, 2011 ~ Jan 30, 2011

0

3

1

Nayun Lee

Seosan, Korea

Aug 15, 2010 ~ Aug 15, 2010

Seosan

Korea

D + 2715

Aug 15, 2010 ~ Aug 15, 2010

0

1

0

Nayun Lee

Gunsan, Korea

Aug 14, 2010 ~ Aug 15, 2010

Gunsan

Korea

D + 2716

Aug 14, 2010 ~ Aug 15, 2010

0

1

0

Nayun Lee

Tokyo, Japan

May 12, 2008 ~ May 16, 2008

Tokyo

Japan

D + 3540

May 12, 2008 ~ May 16, 2008

0

1

0

Tìm kiếm Serentr trên store ngay bây giờ!

Từ dịch vụ kết hợp du lịch thời gian thực với Travel Chat với du khách từ khắp nơi trên thế giới!
Tất cả những điều này chỉ có thể có trong Serentrip
Ứng dụng tốt nhất dành cho du khách! Tải về Serentrip ngay bây giờ!