Yujin Bonnie Lim

Saipan, USA

Sep 27, 2017 ~ Oct 5, 2017

Saipan

USA

D + 81

Sep 27, 2017 ~ Oct 5, 2017

1

1

33

Yujin Bonnie Lim

Warsaw, Poland

Feb 13, 2017 ~ Feb 14, 2017

Warsaw

Poland

D + 307

Feb 13, 2017 ~ Feb 14, 2017

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Geneva, Switzerland

Feb 9, 2017 ~ Feb 12, 2017

Geneva

Switzerland

D + 311

Feb 9, 2017 ~ Feb 12, 2017

0

1

20

Yujin Bonnie Lim

Marrakesh, Morocco

Jan 31, 2017 ~ Feb 8, 2017

Marrakesh

Morocco

D + 320

Jan 31, 2017 ~ Feb 8, 2017

0

1

26

Yujin Bonnie Lim

Prague, Czech Republic

Jan 7, 2017 ~ Jan 31, 2017

Prague

Czech Republic

D + 344

Jan 7, 2017 ~ Jan 31, 2017

0

1

4

Yujin Bonnie Lim

Barcelona, Spain

Jan 2, 2017 ~ Jan 7, 2017

Barcelona

Spain

D + 349

Jan 2, 2017 ~ Jan 7, 2017

0

1

23

Yujin Bonnie Lim

London, United Kingdom

Dec 20, 2016 ~ Jan 2, 2017

London

United Kingdom

D + 362

Dec 20, 2016 ~ Jan 2, 2017

0

1

16

Yujin Bonnie Lim

Nha Trang, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Nha Trang

Vietnam

D + 487

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

1

1

15

Yujin Bonnie Lim

Hanoi, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 18, 2016

Hanoi

Vietnam

D + 487

Aug 17, 2016 ~ Aug 18, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Da Nang, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 17, 2016

Da Nang

Vietnam

D + 487

Aug 17, 2016 ~ Aug 17, 2016

0

2

26

Yujin Bonnie Lim

Mui Ne, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Mui Ne

Vietnam

D + 487

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

1

1

10

Yujin Bonnie Lim

Hoi An, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Hoi An

Vietnam

D + 487

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

2

3

45

Yujin Bonnie Lim

Da Lat, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Da Lat

Vietnam

D + 487

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

2

2

28

Yujin Bonnie Lim

Osaka, Japan

Jul 29, 2016 ~ Aug 1, 2016

Osaka

Japan

D + 506

Jul 29, 2016 ~ Aug 1, 2016

0

5

175

Yujin Bonnie Lim

전국<여행자>랑, Korea

Jul 23, 2016 ~ Jul 23, 2016

전국<여행자>랑

Korea

D + 512

Jul 23, 2016 ~ Jul 23, 2016

0

1

70

Yujin Bonnie Lim

Seoul, Korea

Apr 17, 2016 ~ Apr 17, 2016

Seoul

Korea

D + 609

Apr 17, 2016 ~ Apr 17, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Daegu, Korea

Apr 3, 2016 ~ Apr 3, 2016

Daegu

Korea

D + 623

Apr 3, 2016 ~ Apr 3, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Istanbul, Turkey

Jan 29, 2016 ~ Feb 1, 2016

Istanbul

Turkey

D + 688

Jan 29, 2016 ~ Feb 1, 2016

0

4

57

Yujin Bonnie Lim

Brussels, Belgium

Jan 26, 2016 ~ Jan 27, 2016

Brussels

Belgium

D + 691

Jan 26, 2016 ~ Jan 27, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Amsterdam, Netherlands

Jan 25, 2016 ~ Jan 27, 2016

Amsterdam

Netherlands

D + 692

Jan 25, 2016 ~ Jan 27, 2016

0

2

26

Yujin Bonnie Lim

Paris, France

Jan 17, 2016 ~ Jan 25, 2016

Paris

France

D + 700

Jan 17, 2016 ~ Jan 25, 2016

0

5

30

Yujin Bonnie Lim

Rome, Italy

Dec 13, 2015 ~ Dec 16, 2015

Rome

Italy

D + 735

Dec 13, 2015 ~ Dec 16, 2015

0

4

39

Yujin Bonnie Lim

Pamukkale, Turkey

Nov 14, 2015 ~ Nov 14, 2015

Pamukkale

Turkey

D + 764

Nov 14, 2015 ~ Nov 14, 2015

0

1

23

Yujin Bonnie Lim

Athens, Greece

Nov 6, 2015 ~ Nov 9, 2015

Athens

Greece

D + 772

Nov 6, 2015 ~ Nov 9, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Antalya, Turkey

Oct 18, 2015 ~ Oct 20, 2015

Antalya

Turkey

D + 791

Oct 18, 2015 ~ Oct 20, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Fethiye, Turkey

Sep 23, 2015 ~ Sep 26, 2015

Fethiye

Turkey

D + 816

Sep 23, 2015 ~ Sep 26, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Selcuk, Turkey

Sep 11, 2015 ~ Jan 16, 2016

Selcuk

Turkey

D + 828

Sep 11, 2015 ~ Jan 16, 2016

0

4

21

Yujin Bonnie Lim

Dubai, United Arab Emirates

Sep 10, 2015 ~ Sep 11, 2015

Dubai

United Arab Emirates

D + 829

Sep 10, 2015 ~ Sep 11, 2015

0

1

15

Yujin Bonnie Lim

Florence, Italy

Feb 22, 2015 ~ Feb 25, 2015

Florence

Italy

D + 1029

Feb 22, 2015 ~ Feb 25, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Venice, Italy

Feb 21, 2015 ~ Feb 24, 2015

Venice

Italy

D + 1030

Feb 21, 2015 ~ Feb 24, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Vienna, Austria

Feb 18, 2015 ~ Feb 21, 2015

Vienna

Austria

D + 1033

Feb 18, 2015 ~ Feb 21, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Prague, Czech Republic

Feb 15, 2015 ~ Feb 18, 2015

Prague

Czech Republic

D + 1036

Feb 15, 2015 ~ Feb 18, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Munich, Germany

Feb 11, 2015 ~ Feb 14, 2015

Munich

Germany

D + 1040

Feb 11, 2015 ~ Feb 14, 2015

0

0

0

Tìm kiếm Serentr trên store ngay bây giờ!

Từ dịch vụ kết hợp du lịch thời gian thực với Travel Chat với du khách từ khắp nơi trên thế giới!
Tất cả những điều này chỉ có thể có trong Serentrip
Ứng dụng tốt nhất dành cho du khách! Tải về Serentrip ngay bây giờ!