Yujin Bonnie Lim

Nha Trang, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Nha Trang

Vietnam

D + 371

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

1

1

8

Yujin Bonnie Lim

Hanoi, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 18, 2016

Hanoi

Vietnam

D + 371

Aug 17, 2016 ~ Aug 18, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Da Nang, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 17, 2016

Da Nang

Vietnam

D + 371

Aug 17, 2016 ~ Aug 17, 2016

0

2

17

Yujin Bonnie Lim

Mui Ne, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Mui Ne

Vietnam

D + 371

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

1

1

8

Yujin Bonnie Lim

Hoi An, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Hoi An

Vietnam

D + 371

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

2

3

28

Yujin Bonnie Lim

Da Lat, Vietnam

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

Da Lat

Vietnam

D + 371

Aug 17, 2016 ~ Aug 28, 2016

2

2

11

Yujin Bonnie Lim

Osaka, Japan

Jul 29, 2016 ~ Aug 1, 2016

Osaka

Japan

D + 390

Jul 29, 2016 ~ Aug 1, 2016

0

5

151

Yujin Bonnie Lim

전국<여행자>랑, Korea

Jul 23, 2016 ~ Jul 23, 2016

전국<여행자>랑

Korea

D + 396

Jul 23, 2016 ~ Jul 23, 2016

0

1

68

Yujin Bonnie Lim

Seoul, Korea

Apr 17, 2016 ~ Apr 17, 2016

Seoul

Korea

D + 493

Apr 17, 2016 ~ Apr 17, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Daegu, Korea

Apr 3, 2016 ~ Apr 3, 2016

Daegu

Korea

D + 507

Apr 3, 2016 ~ Apr 3, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Istanbul, Turkey

Jan 29, 2016 ~ Feb 1, 2016

Istanbul

Turkey

D + 572

Jan 29, 2016 ~ Feb 1, 2016

0

4

50

Yujin Bonnie Lim

Brussels, Belgium

Jan 26, 2016 ~ Jan 27, 2016

Brussels

Belgium

D + 575

Jan 26, 2016 ~ Jan 27, 2016

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Amsterdam, Netherlands

Jan 25, 2016 ~ Jan 27, 2016

Amsterdam

Netherlands

D + 576

Jan 25, 2016 ~ Jan 27, 2016

0

2

26

Yujin Bonnie Lim

Paris, France

Jan 17, 2016 ~ Jan 25, 2016

Paris

France

D + 584

Jan 17, 2016 ~ Jan 25, 2016

0

5

24

Yujin Bonnie Lim

Rome, Italy

Dec 13, 2015 ~ Dec 16, 2015

Rome

Italy

D + 619

Dec 13, 2015 ~ Dec 16, 2015

0

4

25

Yujin Bonnie Lim

Pamukkale, Turkey

Nov 14, 2015 ~ Nov 14, 2015

Pamukkale

Turkey

D + 648

Nov 14, 2015 ~ Nov 14, 2015

0

1

20

Yujin Bonnie Lim

Athens, Greece

Nov 6, 2015 ~ Nov 9, 2015

Athens

Greece

D + 656

Nov 6, 2015 ~ Nov 9, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Antalya, Turkey

Oct 18, 2015 ~ Oct 20, 2015

Antalya

Turkey

D + 675

Oct 18, 2015 ~ Oct 20, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Fethiye, Turkey

Sep 23, 2015 ~ Sep 26, 2015

Fethiye

Turkey

D + 700

Sep 23, 2015 ~ Sep 26, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Selcuk, Turkey

Sep 11, 2015 ~ Jan 16, 2016

Selcuk

Turkey

D + 712

Sep 11, 2015 ~ Jan 16, 2016

0

4

14

Yujin Bonnie Lim

Dubai, United Arab Emirates

Sep 10, 2015 ~ Sep 11, 2015

Dubai

United Arab Emirates

D + 713

Sep 10, 2015 ~ Sep 11, 2015

0

1

11

Yujin Bonnie Lim

Florence, Italy

Feb 22, 2015 ~ Feb 25, 2015

Florence

Italy

D + 913

Feb 22, 2015 ~ Feb 25, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Venice, Italy

Feb 21, 2015 ~ Feb 24, 2015

Venice

Italy

D + 914

Feb 21, 2015 ~ Feb 24, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Vienna, Austria

Feb 18, 2015 ~ Feb 21, 2015

Vienna

Austria

D + 917

Feb 18, 2015 ~ Feb 21, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Prague, Czech Republic

Feb 15, 2015 ~ Feb 18, 2015

Prague

Czech Republic

D + 920

Feb 15, 2015 ~ Feb 18, 2015

0

0

0

Yujin Bonnie Lim

Munich, Germany

Feb 11, 2015 ~ Feb 14, 2015

Munich

Germany

D + 924

Feb 11, 2015 ~ Feb 14, 2015

0

0

0

Tìm kiếm Serentr trên store ngay bây giờ!

Từ dịch vụ kết hợp du lịch thời gian thực với Travel Chat với du khách từ khắp nơi trên thế giới!
Tất cả những điều này chỉ có thể có trong Serentrip
Ứng dụng tốt nhất dành cho du khách! Tải về Serentrip ngay bây giờ!